Susam

Köseoğulların İbrahim Oğlu Aziz Altun (19 Mayıs 2012)
Aziz Altun'un İkametinden Bir Görünüm (19 Mayıs 2012)
Aziz Altun'un Bahçesindeki Susamlar (19 Mayıs 2012)
Evinin Önündeki Can Eriği (19 Mayıs 2012)
Bahçesindeki Susamlar (19 Mayıs 2012)
Bahçesindeki Kırmızı Gül ile Susamlar (19 Mayıs 2012)

Aziz Altun'un Sarıuşağı Mahallesi, Müderris sokak üzerinde bulunan eski evi, bundan tam 26 yıl önce 1986 yılında açık pazar yeri yapılmak suretiyle diğer komşularının evleri ile birlikte Kaman Belediyesi tarafından istimlak edilmişti. İstimlak edilen evinin bahçesindeki susamlar, buradaki yeni evinin bahçesine nakledilmişlerdi. Şu anda ikamet ettiği ev; hatırası çok büyük ve aziz olan eski evinin yerini asla tutamadı. Bu nedenle eski evi yıkıp tüm komşularını hallaç pamuğu gibi oraya buraya dağıtan Kaman Belediyesi'nin o zamanki başkan ve üyeleri; istimlak işindeki adaletsizlikleri ile ev sahiplerini mağdur ettikleri için, Cenab-ı Hakk'a havale edilmişlerdir...

İstimlak Edilen Eski Evden Bir Görünüm