Türkan Gönç


Yelek köyü eşrafından babası Tatar Hanifi ve annesi Zeynep hanımdır. Fotoğraf, 1976 yılı Mart ayında çekilmiştir. Burası da 1986 yılında Kaman Belediyesi tarafından pazar yeri yapılmak suretiyle istimlak edilen evlerinin bahçesidir. 1950 doğumlu Türkan Gönç, önce babasını ve daha sonra da annesini kaybetmiştir. Geçimine hem devlet, hem de ağabeyi Yusuf yardımcı olmaktaydı. Kendisi doğuştan kalça çıkıklığı engelli olmasına rağmen, bu engelini kabullenmiş ve hayatla barışık yaşamaya devam etmektedir. Cenab-ı Hakk, yar ve yardımcısı olsun inşAllah!

Yaşamı talihsizliklerle dolu olan Türkan'a, kim haksızlık ettiyse, kim zulmettiyse Cenab-ı Allah bu zalimleri cezalandırmış ve cezalandırmaya da devam etmektedir. Hiç bir kötülük karşılıksız ve cezasız kalmaz ve de kalmayacaktır.