Mümtaz Boyacıoğlu


Burası Kırşehir ili Kaman ilçesi Sarıuşağı mahallesi, Kale sokağının girişindeki Boyacıoğullarından Mehmet Çavuşun oğlu,  Emekli Öğretmen Mümtaz Boyacıoğlu'nun kerpiç evinin balkonudur. Çok eski yapı bir ev olup, yaşı da  yüz yıldan fazladır. Mümtaz hocam burasını adeta bir nostalji üssü olarak kullanmaktadır.Fotoğraf karesinde yer alanları sizlere tanıtmak istiyorum. En sağda ve başköşe de  oturandan başlamayı tercih ettim, çünkü o, bizim Abdal aşiretimizden meşhur davulcu Adem Göçer, ondan sonraki gözlüklü olan ben Recep Altun,  eniştem Behram ve karenin en solunda yer alan  da ev sahibi Mümtaz Boyacıoğlu'dur.

Mümtaz hocam araştırmacı bir yazardır. Aynı zamanda soyadından gelen bir katkı var ki,  fırçayı da  çok iyi tutar. Maharetli ve çalışkan bir öğretmenimizdir. Boş durmayı asla sevmez, araştırmacı ruhu onu asla boş durdurmamıştır. Çok güzel kaleme aldığı şiirileri vardır. Şiirlerini  "Ben Şiirim" isimli bir kitapta toplamıştır. Ayrıca Kaman'ın Abdalları ile ilgili bir araştırma ve incelemesi de hala devam etmektedir.

Hocamın affına sığınarak, şiir kitabından "Baran Dağı" isimli şiirine okunmak üzere aşağıda yer veriyorum.


BARAN DAĞI

Bugün yine, dumanlıdır.
Başın senin, Baran Dağı.
Kurttan, kuştan efkarlıdır,
Başın senin Baran Dağı.

Kışın çoktur, sıcağın az.,
Orman yoktur, otların az.
Tavşan gelmez, neden bir kaz.
Bilmem neden? Baran Dağı.

Ulu kuş dönmez başında.
Keklikler ötmez taşında.
Yar kayıp ondört yaşında.
Bilmem nerde? Baran Dağı.

Mümtaz BOYACIOĞLU

0 Yorum-Yaz / Oku:

Yorum Gönder

Size Geri Dönebilmek için, Yorumu Yazdığınız Yerin Sonuna; Elektronik Posta Adresinizi, Adınızı ve Soyadınızı Eklemeyi Unutmayınız!